720D

 • 型 号: 720D
 • LED功率: 白10W+蓝8W
 • 电池容量: 7200mAh
 • 电池电压: DC 4.2V
 • 电池方式: 不可拆卸(固定安装)
 • 开关模式: 触摸开关
 • 透镜模式: 单透镜
 • 调焦方式: 光斑大小调节
 • LED颜色: 白、蓝
 • 照明时间: 9-20H
 • 充电时间: 12-15H
 • 档位模式: 强/弱(两档)
 • 屏 显: 可用时间
 • 产品重量: 约502g
 • 产品尺寸: 长163mm×外径58mm
 • 光斑直径: 视光斑调节聚散程度

热门推荐

电话咨询
立即加盟
联系我们
QQ客服